JAAN 2007/0039, HvJ EG 06-07-2005, , T-148/04

Inhoudsindicatie

Abnormale lage aanbieding, Onderhandelingsprocedure, Dwingende spoed

Samenvatting

De Commissie had een niet-openbare procedure gevoerd voor het verlenen van reisbureaudiensten voor zeven percelen. De opdracht voor Perceel 1 (Brussel) werd aan WT gegund. Kort na haar afwijzing kreeg TQ3 het verzoek van de Commissie om de nochtans lopende raamovereenkomst die op 31 maart 2004 zou eindigen te verlengen tot 27 juni 2004 zodat WT voldoende in de gelegenheid was om de aan haar gegunde werkzaamheden voor te bereiden. TQ3 weigerde verlenging van de raamovereenkomst zodat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht