JAAN 2007/0048, HvJ EG 14-09-2004, , C-385/02

Inhoudsindicatie

Procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking, Technische redenen, Dwingende spoed, Soortgelijke werken

Samenvatting

Magistrato per il Po di Parma, het gedecentraliseerde orgaan van het Ministerie van Openbare werken heeft een aantal opdrachten betreffende de voltooiing van de bouw en aanpassingen van waterretentiebekken voor de bergrivieren Parma en Enza en een hoogwaterdebietregeling van de bergrivier Terdoppio goedgekeurd. Vaststaat dat de betrokken opdrachten onder de richtlijn vallen en zijn toegekend volgens de procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van een uitnodiging tot inschrijving. Deze procedure is…

Verder lezen
Terug naar overzicht