JAAN 2007/0051, HvJ EG 18-03-2004, , C-314/01

Inhoudsindicatie

Nietigverklaring, Onderaannemer

Samenvatting

Hauptverband had een niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor een elektronisch dataverwerkingssysteem (EDV-systeem). In de aanbestedingsstukken was vermeld dat maximaal 30% van de opdracht mocht worden uitbesteed aan onderaannemers voor zover deze uitbesteding geen betrekking had op de contract typische onderdelen (levering en beheer van de kaarten). De opdracht werd gegund aan EDS/ORGA. Siemens en ARGE als afgewezen inschrijvers waren het hier niet mee eens en onder andere van mening dat de eis die gesteld was aan het onderaannemerschap in…

Verder lezen
Terug naar overzicht