JAAN 2007/0055, HvJ EG 16-10-2003, , C-283/00

Inhoudsindicatie

Aanbestedende dienst, Algemeen belang, Publiekrechtelijke instelling

Samenvatting

Op basis van een klacht wees de Europese Commissie de Spaanse autoriteiten erop dat de opdracht voor de uitvoering van werken voor het experimenteel educatief-penitentiair centrum van Segovia, georganiseerd door SIEPSA niet conform de richtlijn werken was aanbesteed. Spanje was echter van mening dat SIEPSA geen aanbestedende dienst in de zin de richtlijn werken was aangezien zij niet voldeed aan het criterium ‘‘behoeften van algemeen belang, anders dan van industrieel en commercieel belang’’. De Commissie stelde hierop beroep…

Verder lezen
Terug naar overzicht