JAAN 2007/0062, HvJ EG 25-02-2003, , T-183/00

Inhoudsindicatie

Gunningscriteria, Motiveringsplicht, Gunningsbesluit, Beroepstermijn

Samenvatting

Op grond van een niet-openbare procedure voor algemene inrichtings- en onderhoudswerken in gebouwen van de Raad gunt de Europese Raad de opdracht (raamovereenkomst) aan De Waele voor de duur van vijf jaar met een optie tot verlenging van 1 jaar. Een van de afgewezen inschrijvers Strabag verzoek nietigverklaring van het gunningsbesluit wegens: non-existentie van het gunningsbesluit; niet-nakoming van de motiveringsplicht; en schending van art. 18 en 30 Richtlijn Leveringen.

Samenvatting: …

Verder lezen
Terug naar overzicht