JAAN 2007/0125, Raad van Arbitrage 10-08-1994, , 17.277 (met annotatie van N.J.M. Donders)

Inhoudsindicatie

Economisch meest voordelige aanbieding, wijziging aanbieding

Samenvatting

Voor de aanbesteding van een werk stelt eiser de economisch voordeligste aanbieding te hebben gedaan. Na de aanbesteding heeft het Zuiveringschap aan een andere partij gevraagd om haar aanbieding aan te vullen, zodat deze gegadigde meer zekerheid kon bieden over de vraag of haar aanbieding aan de in het bestek gesteld eisen voldeed.

Arbiters laten dit toe.

Samenvatting: Belangrijkste rechtsoverwegingen:

Teneinde haar zekerheid ten opzichte van de concurrente gegadigde op hetzelfde niveau te brengen heeft het Zuiveringsschap deze gegadigde…

Verder lezen
Terug naar overzicht