JAAN 2007/0161, HvJ EG 17-02-1981, , 133/80

Inhoudsindicatie

Richtlijn leveringen, implementatie, nationale regelgeving termijn, niet-nakoming, verzuimrechtvaardiging

Samenvatting

De Italiaanse regering had op 23 juni 1978 de Richtlijn Leveringen over moeten nemen in nationale wetgeving. Bij brief van 27 oktober 1978 herinnerde de Commissie de Italiaanse regering eraan dat de termijn was verstreken. In november 1978 antwoordde de Italiaanse regering dat de wet was goedgekeurd en zich in het stadium van publikatie bevond. In december 1978 deelde zij de Commissie schriftelijk mede dat het wetsontwerp alleen door het Huis van afgevaardigden goedgekeurd was en…

Verder lezen
Terug naar overzicht