JAAN 2007/0162, HvJ EG 04-03-1982, , 182/80

Inhoudsindicatie

Corruptie, vonnis wegens inbreuk beroepsethiek, beschikking

Samenvatting

Verzoekster, een Duits ingenieursbureau gespecialiseerd op het gebied van het verkeerswezen en de waterhuishouding wordt sinds medio jaren 70 uitgesloten van deelneming aan door de Gemeenschap in de ACS-Staten gefinancierde projecten.

De Commissie weerde verzoekster nadat in 1975 gebleken is dat voor DM 88 0000 betalingen waren gedaan als provisie (omkoping) aan een ambtenaar van de Commissie die belast was met de voorbereiding en uitvoering van door het EOF gefinancierde projecten. De Commissie heeft verzoekster bericht dat van…

Verder lezen
Terug naar overzicht