JAAN 2007/0177, HvJ EG 25-04-1996, , C-87/94

Inhoudsindicatie

gelijkheidsbeginsel, transparantie, gunningscriteria

Samenvatting

Het is niet toegestaan om na de sluitingsdatum van de indieningstermijn nog wijzigingen of aanvullingen mee te nemen in de beoordeling van de offertes. De aanbestedende dienst SRWT (Sociète Regionale Wallone du Transport) schreef een openbare aanbesteding uit voor de levering van 307 bussen. Het gunningscriterium was de economische voordeligste aanbieding. Er werden vijf inschrijvingen ontvangen, maar na de sluitingstermijn van de inschrijvingen ontving SRWT een aantal aanvullingen/wijzigingen in de vorm van nieuwe kengetallen voor het brandstofverbruik op de oorspronkelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht