JAAN 2007/0179, HvJ EG 02-08-1993, , C-107/92

Inhoudsindicatie

Bekendmaking, publicatie, uitzondering

Samenvatting

Het is mogelijk dat in uitzonderlijke omstandigheden kan worden afgeweken van de gemeenschappelijke regels inzake de bekendmaking van de opdrachten (artikel 9 sub d van Richtlijn 71/305). Deze uitzondering is echter niet aan de orde wanneer de aanbestedende diensten over voldoende tijd beschikken om een versnelde aanbestedingsprocedure overeenkomstig artikel 15 van de richtlijn te organiseren.

De Italiaanse regering had nagelaten om een publicatie te verzenden naar het Bureau voor Officiële Publicaties voor de EG inzake de bouw van een lawinewering. De Italiaanse…

Verder lezen
Terug naar overzicht