JAAN 2007/0184, HvJ EG 19-05-1999, , C-225/97

Inhoudsindicatie

Omzetting richtlijn beroepsprocedures nutssector, verificatieregeling, dwangsom

Samenvatting

Frankrijk heeft de bepalingen van de dwangsom en de verificatieregeling van de Richtlijn voor beroepsprocedures in de nutssector niet tijdig omgezet in nationale wetgeving.

Samenvatting: Belangrijkste rechtsoverwegingen:

Door niet binnen de gestelde termijn alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voldoen aan de bepalingen van de hoofdstukken 2 en 4 van richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures…

Verder lezen
Terug naar overzicht