JAAN 2007/0188, HvJ EG 11-07-1991, , C- 247/89

Inhoudsindicatie

Richtlijn leveringen, aanbestedende dienst, toepassingsgebied richtlijn, vervoersdiensten beheren

Samenvatting

ANA-EP is een publiekrechtelijk rechtspersoon belast met exploitatie en ontwikkeling van werkzaamheden ter ondersteuning van de burgerluchtvaart. De opdracht voor levering en instalaatie van een telefooncentrale op de luchthaven van Lissabon was door ANA-EP niet gepubliceerd in het Publikatieblad van de EG. Volgens de Commissie was ANA-EP een aanbestedende dienst in de zin van de richtlijn en was er sprake van schending van het aanbestedingsrecht, nu niet conform artikel 9 was aangekondigd. …

Verder lezen
Terug naar overzicht