JAAN 2007/0193, HvJ EG 18-06-1991, , C- 295/89

Inhoudsindicatie

Richtlijn werken, nationale regeling, rechtstreekse werking, abnormale lage inschrijving, verificatieprocedure

Samenvatting

Dit arrest is slechts weergegeven in een summiere publikatie. In deze zaak zijn prejudiciële vragen gesteld die identiek zijn met zaak 103/88 (referentie E I – 12).

‘‘Op grond van artikel 29 lid 5 van de Richtlijn Werken dient de aanbestedende dienst duidelijk abnormale lage inschrijvingen te onderzoeken alvorens tot gunning van de opdracht over te gaan. Hierbij heeft de inschrijver het recht om zijn inschrijving te motiveren. De Italiaanse uitvoeringswet…

Verder lezen
Terug naar overzicht