JAAN 2007/0197, HvJ EG 28-03-1996, , C-318/94

Inhoudsindicatie

Onderhandelingsprocedure, onvoorziene omstandigheden

Samenvatting

Voor het dreggen van een rivier is door het Duitse waterschap een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gehouden. Het Duitse waterschap heeft deze procedure gevolgd op grond van onvoorziene omstandigheden. In casu was voor het opstarten van het project een goedkeuringsbesluit nodig van een lokale autoriteit. Deze goedkeuring werd niet gegeven op grond van milieu-technische overwegingen waardoor het project vertraging opliep. Deze vertraging werd aangevoerd als een onvoorziene omstandigheid in de zin van de Richtlijn.

Dit beroep werd niet gehonoreerd omdat er geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht