JAAN 2007/0218, HvJ EG 08-05-1996, , T –19/95

Inhoudsindicatie

Richtlijn Diensten, inschrijving met rekenfout, motivering, opheldering offerte, verbetering offerte, gelijke behandeling, beoordelingsvrijheid

Samenvatting

De offerte van Adia in de aanbesteding (openbare procedure) voor uitzendkrachten was in prijs 50% duurder dan de andere inschrijvers. Het selectiecomité constateerde dat de afwijking van 50% een gevolg is van een systematische fout in de berekening van de factureringstarieven. Adia was van mening dat de Commissie 1) niet aan haar motiveringsplicht had voldaan bij de afwijzingsbrief; en 2) het beginsel van gelijke behandeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht