JAAN 2007/131, HvJ EG 11-10-2007, , C-237/05

Inhoudsindicatie

Niet-nakoming, Overheidsopdrachten voor dienstverlening, Tenuitvoerlegging in Griekenland van geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS), Geen aanbestedingsprocedure, Niet-ontvankelijkheid van beroep

Samenvatting

In deze zaak heeft de Europese Commissie bij het Hof van Justitie krachtens art. 226 EG beroep ingesteld om vast te stellen dat Griekenland een opdracht voor dienstverlening niet heeft aanbesteed. Meer specifiek gaat het om het verwerken van gegevens in een geïntegreerd beheers- en controlesysteem (GBCS) op het gebied van staatssteun en landbouwsubsidies. Een raamovereenkomst is op 20…

Verder lezen
Terug naar overzicht