JAAN 2007/5019, HvJ EG 18-10-2001, , C-19/00

Inhoudsindicatie

Gunningscriteria, Inschakeling adviseur, Transparantie, Gelijk behandeling

Samenvatting

De opdracht zou worden gegund aan de bekwame inschrijver wiens aanbieding uit een oogpunt van kosten en technische waarde het voordeligst werd geacht. De drie laagste offertes waren vanuit technische waarde gelijkwaardig. De laagste offerte was van SIAC, maar deze werd door de raadgevende ingenieur die met de beoordeling was belast afgeraden omdat gebaseerd op de uiteindelijke kosten SIAC duurder zou zijn. Het hof werd de prejudiciële vraag voorgelegd of County de opdracht aan de inschrijver met de op een…

Verder lezen
Terug naar overzicht