JAAN 2007/5021, HvJ EG 01-02-2001, , C-237/99

Inhoudsindicatie

Aanbestedende dienst

Samenvatting

Ter discussie stond de vraag of OPAC (Offices publics d’aménagement et de construction) en HLM (sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré) verplicht zijn de bouw van woningen Europees aan te besteden.

Samenvatting: Belangrijkste rechtsoverwegingen (45, 51 t/m 59):

Volgens het Franse recht hebben de instellingen voor sociale woningbouw onder andere tot doel de regels betreffende de bouw, aanschaf, inrichting en sanering, van collectieve of individuele woningen die bestemd zijn voor gezinnen met een…

Verder lezen
Terug naar overzicht