JAAN 2007/5023, HvJ EG 07-12-2000, , C-94/99

Inhoudsindicatie

Overheidssubsidie, Inschrijving overheidsorgaan, Gelijkheidsbeginsel, Staatssteun, Economische bekwaamheid

Samenvatting

Het Bundesministerium heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor analyse van water. Behalve door Arge zijn er ook aanbiedingen gedaan door dienstverleners uit de openbare sector. Deze ontvangen hoge overheidssubsidies.

Samenvatting: Belangrijkste rechtsoverwegingen (29, 30, 36, 38):

29. Hoewel het beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers als zodanig geen beletsel vormt voor de deelneming van openbare lichamen aan een procedure voor het plaatsen van overheidsopdrachten, kan niet worden uitgesloten dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht