JAAN 2007/5049, HvJ EG 10-11-2005, , C-29/04

Inhoudsindicatie

Inbesteding, Deelneming particuliere onderneming

Samenvatting

De gemeente Mödling richtte een juridisch zelfstandige instelling op voor het afvalbeheer, AbfallGmbH. Vervolgens werd met AbfallGmbH een overeenkomst voor onbepaalde duur afgesloten voor afvalinzameling en -verwerking. De gemeente Mödling droeg vervolgens 49% van haar aandelen in AbfallGmbH over aan Saubermacher AG. De Commissie was van mening dat de opdracht die de gemeente Mödling aan AbfallGmbH had gegund, Europees had moeten worden aanbesteed. Oostenrijk was echter van mening dat, met een beroep op het Teckal-arrest (nr…

Verder lezen
Terug naar overzicht