JAAN 2007/5060, HvJ EG 17-03-2005, , T-160/03

Inhoudsindicatie

Belangenverstrengeling, Beoordelingscommissie, Schadevergoeding

Samenvatting

De Commissie had in het kader van een Tacis-programma een niet-openbare aanbesteding gehouden voor het verstrekken van technische bijstand (diensten voor landbouwvoorlichting in Zuid-Rusland). Na gunning aan de combinatie GFA-Stoas kwam de Commissie er achter dat er sprake was van een belangenconflict omdat de heer A van het beoordelingscomité in dienst was bij een dochteronderneming van Stoas. De heer A werd ontslagen en de offertes werden opnieuw beoordeeld waarop GFA de opdracht kreeg. Afcon die was…

Verder lezen
Terug naar overzicht