JAAN 2007/5071, HvJ EG 12-02-2004, , C-230/02

Inhoudsindicatie

Belanghebbende, Discriminerende specificaties, Beroepsprocedure

Samenvatting

Begin 1998 schreef het ministerie van Financiën van Oostenrijk een aanbesteding uit voor personenvervoer door de lucht met straal- en propellervliegtuigen. Grossmann diende een offerte in, maar de aanbestedingsprocedure werd geannuleerd. Medio 1998 werd een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Grossmann vroeg weliswaar de stukken op, maar schreef niet in. De opdracht werd gegund aan Lauda Air. Grossmann stelde in beroep nietigverklaring van het gunningsbesluit aangezien het bestek was toegesneden op Lauda Air. Het Bundesvergabeamt was van mening dat zij…

Verder lezen
Terug naar overzicht