JAAN 2007/5146, Raad van Arbitrage 05-01-1995, , 17.611 (met annotatie van Mr. Donders)

Inhoudsindicatie

Economisch meest voordelige aanbieding, Varianten, Wijziging aanbieding, Passende aanbieding

Samenvatting

Voor de inzameling en het afvoeren van afval in een aantal gemeenten heeft de aanbestedende dienst in het bestek tien afvalinzamelsystemen genoemd, waarvan er vier tezamen de zogenaamde besteksoplossing vormen. Het bestek vermeldt voorts dat naast de besteksoplossing een aantal variantenoplossingen worden gevraagd, maar omschrijft niet wat die inhouden.

Inschrijvers geven slechts in hun offerte de besteksoplossing af en gaan niet in op de varianten. De aanbestedende dienst stelt zich op het standpunt dat geen…

Verder lezen
Terug naar overzicht