JAAN 2007/5152, Raad van Arbitrage 15-08-1995, , 18.021 (met annotatie van Red.)

Inhoudsindicatie

Btw, Meest aannemelijke aanbieding

Samenvatting

Het betreft hier dezelfde casus als RvA 21 april 1995, nr. 17.878, zij het met een totaal andere uitkomst.

In dit geval stellen de arbiters dat de gemeente onrechtmatig heeft gehandeld door de opdracht te gunnen aan de WSW-instelling

Samenvatting: Belangrijkste rechtsoverwegingen:

Naar het oordeel van arbiters is sprake van het vragen van te lage prijzen indien gebruik wordt gemaakt van fiscale vrijstellingen, die voor andere ondernemers dan een als ondernemer optredende WSW-instelling in…

Verder lezen
Terug naar overzicht