JAAN 2007/5156, Raad van Arbitrage 30-11-1995, , 18.316 (met annotatie van N.J.M. Donders)

Inhoudsindicatie

Niet passende aanbieding, Laagste prijs, Onderhandelingsprocedure

Samenvatting

Voor de verbouwing en renovatie van het Paleis van Justitie heeft de Staat een aanbestedingsprocedure gehouden waarbij de laagste inschrijver een aanbieding heeft gedaan voor een bedrag van 28,5 miljoen gulden. De aanbestedende dienst vond dit bedrag, gelet op de begroting, te hoog. Uiteindelijk heeft de Staat de inschrijvingen als zijnde ‘‘niet passend’’ terzijde geschoven, omdat de begroting dergelijke uitgaven niet zou toelaten.

Inschrijver eist dat de Staat deze beslissing motiveert…

Verder lezen
Terug naar overzicht