JAAN 2007/5181, HvJ EG 15-05-2003, , C-214/00

Inhoudsindicatie

Beroepsprocedure, Omzetting

Samenvatting

Spanje betwistte de mening van de Commissie dat de nationale regelgeving van Spanje niet voldeed aan Richtlijn 89/665/EEG (Beroepsprocedures). Het Hof van Justitie oordeelde:

Samenvatting: Belangrijkste rechtsoverwegingen (102):

Door niet de maatregelen vast te stellen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de bepalingen van art. 1 en 2 Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het…

Verder lezen
Terug naar overzicht