JAAN 2007/5188, HvJ EG 14-11-2002, , C-411/00

Inhoudsindicatie

Dienstverlening, Verhuisdiensten, Bijlage 1A- en 1B-diensten, Waarde van de opdracht

Samenvatting

ONB had op grond van een onderhandse procedure de opdracht voor het uitvoeren van een verhuizing gegund. Als reden hiervoor voerde ONB aan dat het grootste gedeelte van de dienstverlening bestond uit Bijlage 1B-diensten (logistieke diensten, planning en coördinatie, beschikbaar stellen opslagplaatsen) en slechts een klein gedeelte (6,94%) uit Bijlage 1A-diensten (het vervoer van de inboedel). Felix Swoboda was echter van mening…

Verder lezen
Terug naar overzicht