JAAN 2013/195, Gerecht van Eerste Aanleg 29-05-2013, , T-384/10 (met annotatie van mr. M. Linnartz)

Inhoudsindicatie

Cohesiefonds, Projecten inzake watervoorziening en afvalwaterverwerking en –zuivering, Gedeeltelijke intrekking van financiële bijstand, Overheidsopdrachten voor werken en diensten, Begrip werk, Kunstmatige opsplitsing van opdrachten, Omzeiling Europese aanbestedingsregels, Aanvullende aanwijzingen voor vaststelling bestaan één enkel werk, Subjectief element bij omzeiling niet van belang, Grensoverschrijdend belang, Objectieve criteria voor vaststelling grensoverschrijdend belang

Samenvatting

Het Koninkrijk Spanje heeft op grond van Verordening 1164/94/EG betreffende de oprichting van een Cohesiefonds subsidies toegekend gekregen voor de uitvoering van diverse projecten…

Verder lezen
Terug naar overzicht