JAAN 2013/42, HvJ EU 15-01-2013, , T 54/11

Inhoudsindicatie

EFRO, Vermindering van financiële bijstand, Steun voor onder doelstelling nr. 1 (2000 2006) vallend operationeel programma voor regio van Andalusië (Spanje), niet-naleving van de in art. 39 lid 3 sub b van Verordening EG nr.1260/1999 gestelde termijn van drie maanden en onjuiste toepassing van art. 39 lid 3 sub b van die verordening en de Unieregeling inzake overheidsopdrachten, Termijn van drie maanden, Procedure van gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking van aankondiging van opdracht

Verder lezen
Terug naar overzicht