JAAN 2013/86, Gerecht van Eerste Aanleg EU (Zesde Kamer) 21-02-2013, , T-9/10 (met annotatie van mr. dr. W.A. Sinninghe Damsté)

Inhoudsindicatie

Overheidsopdrachten voor diensten, Dienstverlening in verband met voorzieningen voor elektronische publicaties, Afwijzing van een offerte, Gunning van de overeenkomst aan een andere inschrijver, Selectie- en gunningscriteria, Motiveringsverplichting, Kennelijk onjuiste beoordeling

Samenvatting

Het bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Commissie (het bureau) heeft een opdracht in de markt gezet betreffende een raamcontract voor de voorziening van elektronische publicaties, verdeeld in zes percelen. Het voornemen was acht raamcontractanten te selecteren per perceel, die dan zouden worden uitgenodigd deel te…

Verder lezen
Terug naar overzicht