JAAN 2014/214, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 07-10-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:7724, nr. 200.148.252 (met annotatie van mr. dr. A.J. van Heeswijck)

Inhoudsindicatie

Hoger beroep kort geding, (On)geldigheid inschrijving, (Niet-)besteksconform, Ongewijzigde toepassing geschiktheidseis, Gronden voor ingrijpen in lopende overeenkomst, waaronder schending van een fundamenteel beginsel van het aanbestedingsrecht, Transparantie technische specificaties, Rechtsverwerking, Geen schending transparantiebeginsel, Terechte terzijdestelling van de inschrijving

Samenvatting

Het waterschap Zuiderzeeland start in oktober 2013 een Europese openbare aanbesteding, waarvan perceel 1 betrekking heeft op het transport van zuiveringsslib vanaf de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s) van Almere, Dronten, Lelystad en Tollebeek naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht