JAAN 2015/234, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 06-10-2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7451, 200.166.760 (met annotatie van mr. C.H. van Hulsteijn en mr. C.M.C. Wagemakers)

Inhoudsindicatie

Uitsluitingsgronden, Facultatieve uitsluitingsgronden, Ernstige beroepsfout, Kwaad opzet of nalatigheid van een zekere ernst, Uitsluiting van toekomstige aanbestedingen, Proportionaliteit

Samenvatting

Gemeente Utrecht start in mei 2014 twee Europese niet-openbare aanbestedingen voor de opdrachten ‘Bouwkundige aanpassingen en storingen’ en ‘Schilderwerkzaamheden’, en een nationale niet-openbare aanbesteding voor de opdracht ‘Daken, goten en storingen’. De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) is van toepassing. Geïntimideerde schrijft op de drie aanbestedingen in en heeft verklaard dat zijn onderneming…

Verder lezen
Terug naar overzicht