JAAN 2015/6, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem 18-11-2014, ECLI:NL:GHARL:2014:8893, 200.142.882 (met annotatie van mr. dr. A.J. van Heeswijck)

Inhoudsindicatie

Hoger beroep in kort geding, Nationale aanbesteding, Ingrijpen in lopende overeenkomst, Jurisprudentie gestoeld op Europese aanbestedingen mist bij nationale aanbesteding relevantie, Niet alleen bij spoedappel spoedeisendheid aanwezig

Samenvatting

De gemeente Nieuwegein start in september 2013 een nationale openbare aanbesteding voor het onderhoud van haar riolering. Het ARW 2012 is van toepassing. Eind november 2013 laat de gemeente aan Zijlstra, inschrijver, weten dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan Pauw. Zijlstra is van mening dat de inschrijving van Pauw ongeldig…

Verder lezen
Terug naar overzicht