JAAN 2016/165, Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 13-06-2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:4991, C/03/218783/KG ZA 16-135

Inhoudsindicatie

Motivering gunningsbeslissing, (On)juiste beoordeling, Marginale toetsing

Samenvatting

De gemeente heeft op 2 december 2015 een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure in de markt gezet met het onderwerp ‘Magisch Maastricht op het Vrijthof, kerstevenement in Maastricht’. De Stichting Winterevents Maastricht (hierna Winterevents) is als winnende inschrijver aangemerkt. Vrijthof Mooi is in de rangorde van inschrijvers als tweede geëindigd en Duursma als vierde. Winterevents is op 23 december 2015 opgericht en beroept zich op de geschiktheid en ervaring van een onderaannemer…

Verder lezen
Terug naar overzicht