JAF 1987/1, HvJ EG 12-05-1987, BE6251, C-372-374/85 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Harmonisatie van wetgeving, Afvalstoffen, Werkingssfeer, Verwijdering, Aanwijzing bevoegde instanties, Discretionaire bevoegdheid van Lidstaten, Vergunningvereiste, Toezicht door bevoegde instantie, Eerbiediging van bescherming gezondheid en milieu

Samenvatting

Bij drie vonnissen van 30 oktober 1985, ingekomen ten hove op 27 november daaraanvolgend, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge krachten artikel 177 EEG-Verdrag vijf prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van sommige bepalingen van Richtlijn nr. 75/442 van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (…

Verder lezen
Terug naar overzicht