JAF 1998/8, HvJ EG 25-06-1998, BU3058, C-203/96 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Zelfvoorziening, Nabijheid, Nuttige toepassing

Samenvatting

Het Hof van Justitie (Zesde kamer), uitspraak doende op de door Nederlandse Raad van State bij uitspraak van 23 april 1996 gestelde vragen, verklaart voor recht:

1. Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen, zoals gewijzigd bij richtlijn 91/156/EEG van de Raad van 18 maart 1991, en verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle…

Verder lezen
Terug naar overzicht