JAF 2002/21, HvJ EG 06-06-2002, , C-159/00 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afvalstoffen, Verplichting tot kennisgeving van overwogen maatregelen, Nationale regeling inzake verwijdering van verpakkingsafval, Voor producenten of importeurs geldende identificatieverplichting inzake door erkende onderneming te verwerken verpakkingen, Verplichting voor erkende onderneming te zorgen dat verwerkte verpakkingen voldoen aan technische voorschriften

Samenvatting

Bij arrest van 18 april 2000, ingekomen bij het Hof op 28 april daaraanvolgend, heeft de Cour de cassation krachtens artikel 234 EG drie prejudiciele vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 1 en 10 van Richtlijn 83/189/EEG van…

Verder lezen
Terug naar overzicht