JAF 2007/6, RvS 23-01-2007, AZ1405, 200609029/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Asfaltgranulaat, Bezwaargronden, Nuttige toepassing, Landelijk afvalbeheerplan

Samenvatting

Niet in geschil is dat de uit te voeren afvalstoffen bestemd zijn voor nuttige toepassing.

Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de wijze waarop de afvalstoffen in Duitsland nuttig worden toegepast zich niet verdraagt met de Nederlandse minimumstandaard, zoals deze is opgenomen in paragraaf 4.7.2 van sectorplan 13 van het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012. Deze minimumstandaard houdt in dat teerhoudend asfaltgranulaat voorafgaand aan de nuttige toepassing daarvan door middel van…

Verder lezen
Terug naar overzicht