JAF 2007/74, RvS 21-10-2007, BB7286, 200706494/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verzoek handhaving, Bouw- en sloopafval, Scheiding hout

Samenvatting

Ingevolge het overtreden voorschrift moet hout ten behoeve van de ter beschikking staande hergebruiksmogelijkheden, worden gescheiden in A-, B- en C-hout. Niet in geschil is dat onder A-hout wordt begrepen onbehandeld hout, onder B-hout geverfd, gelakt en verlijmd hout en onder C-hout verduurzaamd CCA-hout en CC-hout. Verzoekster heeft in haar verzoek om handhaving aangevoerd dat voorschrift 5.2.…

Verder lezen
Terug naar overzicht