JAF 2008/74, RvS 12-11-2008, BF4034, 200800708/1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Opslag afvalstoffen, Bevoegdheid college

Samenvatting

De vergunning is aangevraagd en verleend voor het oprichten van een inrichting voor onder meer het bewerken van afvalstoffen tot een hoeveelheid van maximaal 14.450 ton per jaar. De bewerkingscapaciteit bedraagt derhalve minder dan 15.000 ton per jaar. De vergunning heeft tevens betrekking op het overslaan van afvalstoffen. Daarbij bedraagt de aangevraagde en vergunde opslagcapaciteit voor afvalstoffen minder dan 1.000 m3. Gelet hierop is categorie 28.4 van bijlage I behorende bij het…

Verder lezen
Terug naar overzicht