JAF 2016/586, RvS 10-02-2016, ECLI:NL:RVS:2016:343, 201502315/1/R4 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bedrijventerrein, Afvalbrengstation

Samenvatting

Bij besluit van 22 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Schoterhoek II’ vastgesteld. Het plan maakt een uitbreiding mogelijk van het bedrijventerrein Schoterhoek te Nieuwveen.

[appellant] en anderen betogen dat het plan in strijd met de gemeentelijke structuurvisie een grootschalig bedrijventerrein en milieuhinderlijke bedrijven mogelijk maakt. Ter zitting hebben zij hiertoe aangevoerd dat het voorziene bedrijventerrein grootschalig is wanneer de grootte wordt bezien in relatie tot de omvang van de naastgelegen kern Nieuwveen. Verder hebben zij aangevoerd…

Verder lezen
Terug naar overzicht