JAF 2016/662, RvS 02-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2882, 201601824/1/A1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Huisvuiljurisprudentie, Overtreder

Samenvatting

Bij besluit van 16 oktober 2015 heeft het college zijn beslissing om op 25 september 2015 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 (de Afvalstoffenverordening) op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte van de kosten van de toepassing van bestuursdwang, te weten een bedrag van € 126,00, voor rekening van [appellant] komt.

De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht