JAF 2017/684, RvS 25-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:156, 201602957/1/A1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Huisvuiljurisprudentie

Samenvatting

 

Bij besluit van 4 april 2016 heeft het college zijn beslissing om op 21 maart 2016 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Den Haag aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat een gedeelte van de kosten van de toepassing van bestuursdwang (€ 126,00) voor rekening van [appellante] komt.

De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft bestaan uit het verwijderen van een huisvuilzak die op…

Verder lezen
Terug naar overzicht