JAF 2017/696, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:612, 201602963/1/A1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overtreder

Samenvatting

Bij besluit van 29 januari 2016 heeft het college zijn beslissing om op 19 januari 2016 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2009 op onjuiste wijze aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang, te weten een bedrag van € 125,00, voor rekening van [appellant] komt.

De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft bestaan uit het verwijderen van een doos die op…

Verder lezen
Terug naar overzicht