JAF 2017/700, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:750, 201507839/1/A1 (met annotatie van van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bezwaar, Toets aan LAP en toets aan wet- en regelgeving

Samenvatting

Bij besluit van 2 april 2015 heeft de staatssecretaris krachtens artikel 12, eerste lid, aanhef en onder k, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; de EVOA) bezwaren ingediend tegen een gepland transport van afgewerkte olie van Oliehandel Koeweit naar het in België gevestigde Waste Oil Services (WOS).

De voorgenomen overbrenging van Oliehandel Koeweit heeft betrekking op afgewerkte olie. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht