JAF 2017/705, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:934, 201600868/1/A1

Inhoudsindicatie

Belanghebbende

Samenvatting

Bij besluit van 21 mei 2015 heeft de staatssecretaris op grond van Verordening (EG) nr. 1013/2006 (PB 2006, L 190; de EVOA) toestemming verleend aan [belanghebbende] voor de voorgenomen overbrenging van afvalstoffen van Nederland naar Denemarken als omschreven in kennisgeving NL614225.

Ingevolge artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer is het verboden handelingen te verrichten als bedoeld in artikel 2, onder 35, van de EVOA. Het zonder toestemming van…

Verder lezen
Terug naar overzicht