JAF 2017/709, RvS 10-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:976, 201701756/1/A1 en 201701756/2/A1

Inhoudsindicatie

Inzameling huisvuil

Samenvatting

Bij besluit van 10 januari 2017 heeft het college het plaatsingsplan vastgesteld voor de plaatsing van ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) voor de Archipelbuurt (wijk 46).

Bij het bepalen van de locaties voor de ORAC’s heeft het college de randvoorwaarden, zoals neergelegd in het "Voorstel van het college inzake 4e Programma Ondergrondse Restafvalcontainers (ORAC’s): 1000 extra" met kenmerk RIS 280886, gehanteerd. Als randvoorwaarden zijn onder meer gesteld dat de loopafstand van perceel tot…

Verder lezen
Terug naar overzicht