JAR 1998/1, No 24-11-1997, , 97/528

Inhoudsindicatie

Motivering ontslagvergunning niet behoorlijk, Onderzoek bedrijfseconomische noodzaak ontslag niet behoorlijk

Samenvatting

De RDA heeft werkgever toestemming verleend om de arbeidsverhouding met werknemer wegens bedrijfseconomische redenen te beëindigen. Werknemer heeft over deze beslissing een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. Hij stelt dat de RDA onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag, het anciënniteitsbeginsel niet juist heeft toegepast en de vergunning onvoldoende heeft gemotiveerd.

De Ombudsman is van oordeel dat niet kan worden gesteld dat de RDA terecht tot de conclusie is gekomen dat werkgever aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht