JAR 1998/113, HvJ EG 04-12-1997, , C-253/96 tot, met C-258/96

Inhoudsindicatie

Omkeren bewijslast bij niet verstrekken informatie aan werknemer over arbeidsvoorwaarden, Rechtstreeks beroep op richtlijn

Samenvatting

Werkgeefsters hebben aan hun respectievelijke werknemers meegedeeld dat zij in een bepaalde functiegroep waren ingedeeld. Toen werknemers vervolgens om inschaling in een hogere salarisgroep vroegen, werd dit echter geweigerd op de grond dat hun diensttijd daarvoor nog niet toereikend was dan wel dat zij de benodigde vaardigheden misten. De eerder gedane mededelingen zouden onjuist zijn geweest. Werknemers hebben de zaak aan de Duitse rechter voorgelegd, die prejudiciële vragen heeft gesteld aan het EG…

Verder lezen
Terug naar overzicht