JAR 1998/201, No 03-08-1998, , 98/326

Inhoudsindicatie

Onbehoorlijk gedrag RDA Rijnmond, Ten onrechte belang gehecht aan type arbeidsovereenkomst: voortgezette bepaalde tijd

Samenvatting

Werkgeefster heeft voor werkneemster een ontslagvergunning aangevraagd wegens disfunctioneren. Ondanks gemotiveerd verweer van de zijde van werkneemster heeft de RDA de ontslagvergunning verleend onder meer op grond van het feit dat werkneemster niet meer gelukkig zou zijn in haar functie en op zoek was naar een andere baan. Voorts heeft de RDA betekenis toegekend aan het feit dat het ging om de beëindiging van een stilzwijgend voortgezette arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Werkneemster is van…

Verder lezen
Terug naar overzicht